0216 573 66 13

A 25/8 Tipi Pvc Su Tutucu Bant

A 25/8 Tipi Pvc Su Tutucu Bant

  • Stok Kodu 651
  • Lütfen Stok Sorun.
  • Bu Ürünü En Az 0 Adet Ve Üzeri Alabilirsiniz
  • Bu ürün 5881 Kez incelendi

 

 Kullanılacağı yere göre özel renkli, istenen teknik özelliklere uygun, kauçuk esaslı, özel boylarda PVC Su tutucu bant üretimi fabrikamızda yapılmaktadır.

     Beton ve Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. 

     Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir.

     Kullanım Alanları; 

 

 

Barajlar Hidro Elektrik ve Termik Santralleri
Göletler Köprüler
Sulama Kanalları Arıtma Tesisleri
Su Depoları Metro İnşaatları
Su Tasfiye Tesisleri Viyadükler
Yüzme Havuzları İstinat Duvarları
Rıhtımlar Zemine Oturan Döşemeler ve Temeller
İsale Tünelleri Endüstriyel Yapılar

 

 
     Tip Seçimi;


      Beton işlerinde kullanılan PVC plastik bant tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı mı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, yoksa her iki özelliğin de ağırlıklı olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğinin belirlenmesi gerekir. Öyle ki: yapının zemindeki basınçlı suya karşı korunması gerekiyorsa, derzlerde kullanılacak PVC su tutucu bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır. Eğer basınçlı zemin suyu söz konusudeğilse ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesintinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC su tutucu bantlar kullanılabilir. Eğer yapı deprem kuşağı üzerindeyse veya taşman olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelebilecek aşırı germeleri absorbe edecek ve çaprazlama yönlerdeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir.

     Genleşme derzlerindeki, bir takım parametrelere bağlı olarak 18 mm ile 50 mm arasında derz aralığı düzenlemesi söz konusu olmalıdır. Derzin görünür yüzeyinde veya PVC su tutucu bant bulunmayan yüzeyinde, derz içindeki malzemelerin ve derzin korunması açısından kapama profili olarak isimlendirilen özel amaçlı bantların kullanılması gerekmektedir. Bu tip bantların beton dökümü sırasında kullanılan tipleri olduğu gibi beton dökümünden ve prizin tamamlanmasından sonra dışarıdan monte edilen tipleri de bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 


Hizmet etmekte olan ve birçok kitle iletişim aracında da adı sıkça geçmekte olan firmalar vasıflı bir kimlik ve yüksek bir iradeyle işleri kolaylıkla çözüme kavuşturmaktadır. Her geçen gün eski dönemlere nazaran su tutucu bant üretimini gerçekleştirmekte ve su tutucu bantın uygulandığı alanın bakım onarımını yapmaktadır.

Maddi getiriyi kazancı bir yana koyarak ilk olarak kaliteli bir iş ortaya koyma çabası içerisinde olan firmalar, özellikle inşaat alanları, havuzlar, dehlizler başta olmak üzere birçok alana su tutucu bant uygulamasını uygulamakta ve dur durak bilmeden çalışmaktadır. Her koşul karşısında dayanıklı, akmayan ve akıtmayan su tutucu bantlar meydana getirmeye gayret etmişlerdir.

A 25/8 Tipi Pvc Su Tutucu Bant Nedir Nasıl Uygulanır 

Teknolojinin bütün imkânlarını seferber ederek kendilerine bir yol haritası belirleyip çalışanları ile birlikte gerek duyulan tüm yapılandırma işlemlerini aralıksız olarak gerçekleştirmekte olan markalar, herhangi bir iklim değişikliğine bağlı olarak akmayan, aşınmayan su tutucu malzemeler üretmektedir. Uygulanacak olan alanın bütün sorumluluğunu üstlenerek sistemli çalışmaya ve iş bitiriciliğine azami özen gösteren firmalar; pozitif, negatif tüm değerleri dikkate alarak kendilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Müşterilerinin yapmış olduğu her olumlu yorum firmaları daha fazla kamçılayarak profesyonelleştirmekte ve daha çok çalışmaya ön ayak olmaktadır.

Şeffaf çalışma sahası ve esnek çalışma saatleriyle ilk etapta müşterilerinin inşaat alanlarını, su tutum merkezlerini onarma gayesi güden markalar (fiziksel ve sanal), yapmış olduğu kaliteli iş karşılığında da insanları maddi açıdan zora sokmadan ödeme kolaylığı ve çeşitli seçenekler hayata geçirmektedir.

Benzer Ürünler