0216 573 66 13

AQUAFİX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

AQUAFİX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

 • Stok Kodu 4251
 • Stokta 1 Adet mevcut
 • Bu Ürünü En Az 1 Adet Ve Üzeri Alabilirsiniz
 • Bu ürün 1877 Kez incelendi

Çimento esaslı, pozitif ve negatif yönden uygulanan, su ve nem ile aktif hale gelen, kimyasal maddeler ve özel olarak seçilmiş ince agregadan oluşmuş kristalize özellikte toz bir harçtır. Yapısındaki kimyasal maddeler, betonun bünyesinde bulunan nem ve serbest kireç ile reaksiyona girerek betonun içerisine derinlemesine nüfuz eder, kapiler boşluk ve gözeneklerde çözülmeyen kristaller oluşturur. (Bakınız Şekil 1)

Kullanım Alanları:

Negatif Su Basıncı:
 • Bodrum kat duvarlarının ve temellerin içten yalıtımında,                                
 • Su depolarının dıştan yalıtımında,                       
 • İstinat duvarlarında,
 • Tünel ve metrolarda,
 • Zeminlerde ve yatay derzlerde,
 • Asansör çukurlarında kullanılır.


 

Pozitif Su Basıncı:
 • Su depolarında,                                                                                                   
 • Yüzme havuzlarında,
 • Temel ve perde duvarların yalıtımında,
 • Sulama kanallarında,
 • Beton borularda,
 • Barajlarda,
 • Sarnıçlarda kullanılır.


Avantajları:

 • Hem pozitif, hem negatif su basıncına karşı etkilidir.
 • Tatbik edildiği yüzey ile bütünleşir, yüzeyin içine nüfuz eder, uzun süreli ve tam bir su yalıtımı sağlar.
 • Su ile her temasta, betondaki kapiler boşlukları çözülmeyen kristalize yapısı ile doldurarak sızdırmazlık sağlar.
 • Zehirli değildir. İçme suyu depoları için idealdir.
 • Yatay iş derzlerinde oluşacak yalıtım sorununa karşı AQUAFİX kuru serpme uygulaması son derece kolay ve etkili bir yöntemdir.
 • Korozyonu önleyerek betonu ve donatı demirini korur.
 • Dolgu yapılmadan önce izolasyon levhası gibi malzemelerle korunmasına gerek yoktur.
 • Hava ve su buharı geçirimlidir, yapı nefes alır.
 • Prizini almamış, taze betona uygulanabilir.
 • Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Yüzeyin Hazırlanması:

 • Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
 • Betonun zayıf kısımları tamir edilmeli, iyi tutunmamış sıvalar sökülmeli, yüzey düzgün ve sağlam hale getirilmeli, binadaki statik çatlaklar AQUALATEX’li sıva veya REPAiRGROUT EXPAN Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı ile tamir edilmelidir. Dinamik (hareketli) çatlaklar ise FİXA’nın uygun MS, Hibrid veya Poliüretan Mastikleri ile tamir edilmelidir. Su gelen delikler AQUASTOP ile tıkanmalıdır.
 • Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı ve uygulama esnasında nemli kalması sağlanmalıdır.
 • Dik köşeler uygun şekilde pahlanmalıdır.

Harcın Hazırlanması:

 • 25 kg AQUAFİX Kristalize Su Yalıtım Malzemesi fırça ile uygulama için 10 lt, mala ile uygulama için 7 lt su ile tercihen düşük devirli bir matkap ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
 • Daima suyu, AQUAFİX’in içerisine ilave ederek karıştırınız.
 • Kaptaki karışım 20 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri:

 • 3 farklı uygulama metodu vardır:
  1. Şerbet (sulu harç): AQUAFİX nemlendirilmiş yüzeye fırça ile birbirine dik yönlerde iki kat olarak uygulanır. Birinci kat uygulamasının yüzeye daha fazla nüfuz etmesini arzu ediyorsanız AQUAFiX C Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi’ni tercih ediniz. Bu malzeme, uygulamanın doğru bir şekilde tüm yüzeye tatbik edildiğini kontrol etmek amacıyla kırmızı renkte hazırlanmıştır. İkinci kat, birinci kat sertleşmiş ancak henüz tam kurumamışken yaklaşık 3 - 4 saat içerisinde uygulanır.
  2. Sıva: Çok eski beton, tuğla duvar veya briket yüzeyler için birinci kat AQUAFİX uygulaması 5 - 10 mm kalınlığında bir sıva içine katılarak da yapılabilir. Arzu edilirse bu sıvanın içerisinde AQUAFİX C Konsantre Kristalize Su Yalıtım Malzemesi kullanılabilir. Bunun üzerine ikinci kat AQUAFİX şerbet kıvamında sürülerek uygulanabilir.
  3. Kuru Serpme: Soğuk derz uygulamalarında yatay zeminlerde AQUAFİX derz aralıklarına toz halde serpilerek uygulanır.
 • Bu üç metodun hangisi kullanılırsa kullanılsın uygulama sonrası su ile kürleme son derece önemlidir. Uygulamadan sonra AQUAFiX’in hemen kuruması önlenmeli ve yaklaşık bir hafta nemli kalması sağlanmalıdır. Bunun için normal beton kürleme işleminde olduğu gibi su püskürtülmesi veya nemli çuval serilmesi faydalıdır.
 • Yapının yeni veya eski olmasına göre uygulama yöntemlerinden bazıları tercih sebebidir:

1. Yeni yapılara uygularken şerbet veya kuru serpme sistemi tercih edilmelidi:

 • Zeminden gelen suyun yalıtımı için AQUAFİX, döşeme betonunun dökümünden hemen önce, tesviye betonu yüzeyine toz şeklinde serpilerek veya şerbet kıvamında sürülerek uygulanabilir. Bu şekilde uygulama, suyun içeri sızmasını engelleyerek, zeminin su basmasını önler. Grobeton üzerinden perdeleyen temellerde mümkünse su yalıtımı dış yüzeyden (suyun geldiği yönden) yapılmalı, mümkün değilse iç yüzeyden yapılmalıdır.
 • İnşaat esnasında beton dökümü arasında duraklamaların sebep olduğu soğuk derz uygulamalarında, yatayda toz şeklinde serpilerek, dikeyde ise şerbet kıvamında sürülerek uygulanabilir.

2. Eski yapılara uygularken şerbet veya sıva sistemi tercih edilmelidir: Su sızıntısı olan veya kuvvetli su basıncına maruz kalan beton perdelerde: 

 • Eğer yüzeyde kuvvetli su akıntısı gelen delikler varsa, öncelikle bu deliklerin su basıncını azaltmak için bir matkap veya bir murç ile delikler, suyun rahatça akabileceği kadar genişletilir.
 • Birden fazla noktada sızıntı var ise, duvarın en alt kısımlarından delik delerek suyun akması sağlanır.
 • Eğer su basıncı çok fazla ise açılan bu deliklerin içine ince bir plastik boru yerleştirilir. Basınç fazla değil ise plastik boruya gerek yoktur.
 • Yüzeyde plastik borunun dışında kalan her yerin su yalıtımı AQUAFİX sıva ile yapılır. Bu harcın 24 saat kürünü alması beklenir.
 • Yüzeyin delikler hariç diğer kısımlarının yalıtımı bittikten sonra plastik boru çıkarılır ve deliğin içi 3 - 4 ölçü AQUAFİX ile tamamlayıcı ürünü olan AQUAFİX HARDENER’ın 1 ölçü karıştırılması sonucu oluşturulan bir harç ile tıkanır.
 • Tıkama harcı sertleşene kadar 1 - 2 dakika eldivenli elle kuvvetlice bastırılır.
 • AQUAFİX sıva kürünü aldıktan sonra yalıtım, deliğin çevresini de içine alacak şekilde AQUAFİX şerbet sürülerek yapılır.

Çok eski beton, tuğla, briket üzerine su yalıtımı yaparken AQUAFİX sıva içine katılarak uygulanır.

Tüketim:

Şerbet Kıvamı Pozitif su basıncı…. 1 - 2 kg/m2 (2 katta)
Negatif su basıncı… 2 kg/m2      (2 katta)
Sıva 2 - 3 kg/m2 (5 mm kalınlığında sıvada)
Kuru Serpme 3 kg/m2

 

Dikkat:

 • +5°C’nin altında ve +35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
 • Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
 • Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayınız. Uygulama esnasında harcın kıvamını korumak için sık sık karıştırınız.
 • Su basıncı, kristal oluşumunu ve AQUAFİX’in betona nüfuz etmesini çabuklaştırdığından, su depoları gibi yapılar son kat AQUAFİX uygulamasından 24 saat sonra su ile doldurulmalıdır. Tam bir su yalıtımı, genellikle uygulamadan sonra 5 - 7 günlük bir süre sonunda elde edilir. Toprak dolgu bu sürenin sonunda yapılır.
 • Kristal oluşumu ve nüfuz etme derecesi, betonun yoğunluğuna ve yüzeyin emiciliğine bağlıdır.
 • AQUAFİX’in oluşturduğu kristaller çok dekoratif olmayan bir görüntü oluşturabilir. Bunu engellemek için son kat AQUAFİX daha henüz yaş iken üzerine sıva yapılmalı ve boya sıvanın üzerine tatbik edilmelidir. Seramik veya fayans uygulaması yapılacaksa, taze uygulanmış AQUAFİX üzerine direkt olarak seramik yapıştırıcısı sürülmelidir. Eğer bu uygulamalar kürünü almış AQUAFİX üzerine uygulanacaksa yüzeydeki kristaller seyreltilmiş hidroklorik asit veya çamaşır suyu ile silinmeli, daha sonra üzerine sıva yapılmalıdır. Bu silme işlemi sadece yüzeydeki kristalleri yok eder, betonun içine nüfuz etmiş kristallere zarar vermez.

Ambalaj:
25 kg’lık kraft torbalarda 

Raf Ömrü: 
Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağlık ve Emniyet:
Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Benzer Ürünler