0216 573 66 13

DO Tipi Pvc Su Tutucu Bant

DO Tipi Pvc Su Tutucu Bant

  • Stok Kodu 630
  • Lütfen Stok Sorun.
  • Bu Ürünü En Az 0 Adet Ve Üzeri Alabilirsiniz
  • Bu ürün 2598 Kez incelendi

 

 Kullanılacağı yere göre özel renkli, istenen teknik özelliklere uygun, kauçuk esaslı, özel boylarda PVC Su tutucu bant üretimi fabrikamızda yapılmaktadır.

     Beton ve Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. 

     Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir.

     Kullanım Alanları; 

 

 

Barajlar Hidro Elektrik ve Termik Santralleri
Göletler Köprüler
Sulama Kanalları Arıtma Tesisleri
Su Depoları Metro İnşaatları
Su Tasfiye Tesisleri Viyadükler
Yüzme Havuzları İstinat Duvarları
Rıhtımlar Zemine Oturan Döşemeler ve Temeller
İsale Tünelleri Endüstriyel Yapılar

 

 
     Tip Seçimi;


      Beton işlerinde kullanılan PVC plastik bant tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı mı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, yoksa her iki özelliğin de ağırlıklı olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğinin belirlenmesi gerekir. Öyle ki: yapının zemindeki basınçlı suya karşı korunması gerekiyorsa, derzlerde kullanılacak PVC su tutucu bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır. Eğer basınçlı zemin suyu söz konusudeğilse ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesintinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC su tutucu bantlar kullanılabilir. Eğer yapı deprem kuşağı üzerindeyse veya taşman olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelebilecek aşırı germeleri absorbe edecek ve çaprazlama yönlerdeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir.

     Genleşme derzlerindeki, bir takım parametrelere bağlı olarak 18 mm ile 50 mm arasında derz aralığı düzenlemesi söz konusu olmalıdır. Derzin görünür yüzeyinde veya PVC su tutucu bant bulunmayan yüzeyinde, derz içindeki malzemelerin ve derzin korunması açısından kapama profili olarak isimlendirilen özel amaçlı bantların kullanılması gerekmektedir. Bu tip bantların beton dökümü sırasında kullanılan tipleri olduğu gibi beton dökümünden ve prizin tamamlanmasından sonra dışarıdan monte edilen tipleri de bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 


Su tutucu bant tercihi gerçekleştirilirken seçilmiş olan ürünün markası kalitesi açısından son derece ehemmiyetlidir. Çünkü marka seçimi ürünün ne kadar kaliteli olduğunun bir sembolüdür.

Piyasaya sürmüş olduğu ürünler ve müşterilerinin teslim ettiği işler baz alınarak her zaman garantili ve yüksek standartlarda ürünler üretildiğini söylemek mümkün olacaktır. Su tutucu bantlar, iklimsel tüm olaylara karşı etkisini hiçbir şekilde bozmadan uygulandığı alanı korumaktadır.

Su Tututucu Bant Malzemeleri

Su tutucu bantlar, sıvıyı engeller, esaslı malzeme ile mükemmel su yutma kapasitesi büyüktür. Herhangi bir gibi dış etmenlerden pek fazla etkilenmez. Performansı yüksektir. Maksimum performans ile muhafaza edilmesi yüksek olan bu su tutucu bantların verimlilikleri de aynı doğrultuda yüksektir. Su tutucu bant üretimi yapan firmalar; ilk kurulduğu gündeki heyecanlarıyla, her geçen gün büyüyen ve büyük bir emeğin, saygının işlendiği kalitesiyle su tutucu bant üretimi yapmakta ve sektöre ayrıcalık katmaktadır.

Su tutucu bantlar son derece etkin bir yapışkandır, fakat kesinlikle su ile teması yasaklanmalıdır. Su ile temas ettiği an bütün özelliğini kaybederek işlevsizleşmektedir. Yüksek yoğunluklu olan su tutucu bantlar, fiziksel koşullar dâhilinde gerçekleşecek olan hiçbir müdahale karşısında bozulmaz ve herhangi bir yapısal özelliğinde bozulmalar gözlenmez.

 

Benzer Ürünler