0216 573 66 13

Dışarıdan veya diğer çevre evlerden gelen sesler kişileri rahatsız etmektedir. Bu ses kirliliği bazı insanlarda işitsel ve psikolojik problemlerin çıkmasına neden olabilir. Ses kirliliklerini engellemek amacıyla ev için ses yalıtım sistemi kurulmaktadır. Bu malzemelerden akustik sesler elde edilebilir ve ayrıca ortamdan ses giriş çıkışları önlenebilir. Bu materyaller ev ortamı, müzik stüdyoları ve işyerleri için yapılmaktadır.

Ev için yapılan ses yalıtımı ile çevreden gelen seslerin ortama ulaşmasını engellemektedir. Sağlam ve dayanıklı materyallerden üretilen bu sistemler yangına karşı dayanıklılık özelliği de vardır. Ses kirliliğinin önlenmek istenildiği alanlarda bu ses yalıtım sistemi uygulanarak ses engellenmektedir. Kullanılan ürünler mekân ile ne kadar uygunluk sağlarsa o kadar kaliteli ses yalıtımı sağlanmış olur. Bu yalıtım sistemli ayrıca ortama akustik ses kalitesi de getirmektedir.

Dışarıda oluşan seslerin desibeli ne kadar yüksek olursa olsun yalıtım sistemi ortama ulaşmaz. Yalıtımlı mekânda çok yüksek sesli bir müzik dinlense bile sistem sayesinde ses dış mekânlara ulaşmaz ve komşuları rahatsızlık vermez. İç mekânlarda kullanılan bu yalıtım sistemi gürültü düzeyini en aşağı düzeye çeker. Sistem kişilere yüksek yutma kapasitesi ile sağlıklı yaşam ortamı sağlar. Böylece kişiler arası oluşabilecek ses nedeniyle oluşacak rahatsızlıklar önlenmiş olur.

Ev için yapılan ses sistemi ile dışarıdan mekâna gelen rahatsız edici sesler önlenmiş olur. Profesyonel ekip ve kaliteli malzemelerle sistem garanti altındadır. Ortama gelen seslerin engellenmesinin yanı sıra mekândan çevreye ses iletimi de önlenmiş olur. Bu ses yalıtımı sistemi evler için en yüksek düzeyde ses karmaşalarına engel olur. İnsanlar için rahatsız edici ve problem yaratacak seslerin ortamdan çıkışı ya da yalıtım sistemi yapılmış mekâna girişi önlenmiş olur. 

Blog Son 8 Makale