0216 573 66 13

M Tipi Pvc Su Tutucu Bant

M Tipi Pvc Su Tutucu Bant

  • Stok Kodu 636
  • Lütfen Stok Sorun.
  • Bu Ürünü En Az 0 Adet Ve Üzeri Alabilirsiniz
  • Bu ürün 2520 Kez incelendi
 

 

 Kullanılacağı yere göre özel renkli, istenen teknik özelliklere uygun, kauçuk esaslı, özel boylarda PVC Su tutucu bant üretimi fabrikamızda yapılmaktadır.

     Beton ve Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. 

     Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir.

     Kullanım Alanları; 


 
Barajlar Hidro Elektrik ve Termik Santralleri
Göletler Köprüler
Sulama Kanalları Arıtma Tesisleri
Su Depoları Metro İnşaatları
Su Tasfiye Tesisleri Viyadükler
Yüzme Havuzları İstinat Duvarları
Rıhtımlar Zemine Oturan Döşemeler ve Temeller
İsale Tünelleri Endüstriyel Yapılar
     Tip Seçimi;


      Beton işlerinde kullanılan PVC plastik bant tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı mı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, yoksa her iki özelliğin de ağırlıklı olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğinin belirlenmesi gerekir. Öyle ki: yapının zemindeki basınçlı suya karşı korunması gerekiyorsa, derzlerde kullanılacak PVC su tutucu bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır. Eğer basınçlı zemin suyu söz konusudeğilse ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesintinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC su tutucu bantlar kullanılabilir. Eğer yapı deprem kuşağı üzerindeyse veya taşman olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelebilecek aşırı germeleri absorbe edecek ve çaprazlama yönlerdeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir.

     Genleşme derzlerindeki, bir takım parametrelere bağlı olarak 18 mm ile 50 mm arasında derz aralığı düzenlemesi söz konusu olmalıdır. Derzin görünür yüzeyinde veya PVC su tutucu bant bulunmayan yüzeyinde, derz içindeki malzemelerin ve derzin korunması açısından kapama profili olarak isimlendirilen özel amaçlı bantların kullanılması gerekmektedir. Bu tip bantların beton dökümü sırasında kullanılan tipleri olduğu gibi beton dökümünden ve prizin tamamlanmasından sonra dışarıdan monte edilen tipleri de bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 


İstikrarlı çalışma sahası içerisinde yer alarak belirlediği gündem ışığı adı altında çalışmalarını ilerleten Adetaş Yapı Market tüm durumları dikkate alarak çalışma programını belirlemiştir.

Belirlediği gün ve zamanda üstenmiş olduğu görevleri yapmakta ve hiçbir şekilde yarım bırakmamaktadır. Yarım bıraktığı işler olur ise de müşterilerine maddi ve manevi ödemeleri sağlamaktadır.

Su tutucu bant ürünün de üretimi aşamasından tutulup gereken alanlara uygulanması aşamasına gelene kadar uzun bir çalışma yapmış ve müşterilerine güvence vermek amacıyla yaptığı işleri sertifika ve garanti belgesiyle vurgulamıştır.

Su Tutucu Bant Nasıl Uyğulanır

Su tutucu bant üretimi başta olmak üzere tüm yapılar/alanlar için gerekli olan malzeme araç gereç teminatı ile üretimlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca su tutucu bant üretimi sırasında koordineli bir ekip dayanışması üzerinde durarak hata kabul etmez bir sistem yaratmaktadır.

Su tutucu bant kusursuz olmalıdır, çünkü bu ürün alana yapıştırıldıktan sonra üzerine sayısız uygulama yapılacak ve su tutucu bantın kalitesi sorgulanacaktır.

Su tutucu bantın adi ürünlerden üretilmiş olması gibi bir durum söz konusu bile olamaz, çünkü öyle bir durum olur ise işler aksar ve insanlar yapmış oldukları işlerde tam anlamıyla verim alamaz.

Su tutucu bantların tekrar kullanıma uygun ve fonksiyonel olmasını etkin bir şekilde kullanılması için de teknolojik gelişmelerden faydalanılmaktadır.  

İstanbul civarında hizmet eden firma, teknolojiyi ve yenilikleri izleyerek yerinde ve doğru kararlar vermekte ve bunu hiç vakit geçirmeden uygulamaya koymaktadır.

Benzer Ürünler