0216 573 66 13

Schlüter DITRA

Schlüter DITRA

  • Stok Kodu 839
  • Lütfen Stok Sorun.
  • Bu Ürünü En Az Adet Ve Üzeri Alabilirsiniz
  • Bu Üründe Kargo Ücretsiz Değildir.
  • Bu ürün 2905 Kez incelendi
UYGULAMA VE İŞLEV

Schlüter-DITRA, kırlangıç kuyruğu şeklindeki karesel oluklu yapısıyla, arka yüzeyi elyaf donatılı polietilen yalıtım membranıdır.Seramik uygulamaları için tasarlanmış olan Schlüter-DITRA, su yalıtım membranı, arkada kalan nemde buhar basınç dengeleyici tabaka ve problemli zeminlerde ayırıcı tabaka olarak hizmet eder.
Schlüter-DITRA’yı yapıştırmak için zemin üzerine uygun seramik yapıştırıcısını 3 x 3 mm taraklı mala ile sürün. Schlüter-DITRA’nın alt tarafındaki elyaf donatı tüm yüzeyiyle tamamen yapıştırılmalıdır, burada yapıştırıcıdaki örgü mekanik ankrajı sağlar.
Seramik kaplama direkt Schlüter-DITRA’nın üzerine döşenir, burada Schlüter-DITRA membranın karesel boşluklarındaki seramik yapıştırıcısına ankrajlanır. Schlüter-DITRA üzerine sıva veya şap gibi kaplama malzemeleri de uygundur.

Fonksiyonların özeti:
a) Su izolasyonu
Schlüter-DITRA, büyük ölçüde su buharı difüzyonunu engelleyen su geçirimsizpolietilen yalıtım membranıdır. Duvar birleşimleri veya yapı elemanları bağlantıları usulüne göre yapıldığında Schlüter-DITRA ile basınçlı olmayan suya karşı yalıtım sağlanır. Böylece Schlüter-DITRA, zemin konstrüksiyonunu işleyen rutubet nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı veya agresif maddelere karşı korur.
b) Buhar basınç dengeleyici
Schlüter-DITRA’nın altındaki birbirine bağlı açık hava kanalları, alt tabakadaki rutubetin buharlaşmasını ve böylece buhar basıncının nötr hale gelmesini sağlar.

c) Ayırma
Schlüter-DITRA kaplamayı zeminden ayırır ve böylece seramik kaplama ve zemin arasındaki çeşitli şekil değişikliğine neden olan gerilimler nötralize olur. Aynı şekilde zemindeki kılcal çatlaklar örtülerek seramik kaplamaya taşınması önlenir.

Schlüter-DITRA için uygun zeminler:
Beton
Beton, prizini alırken uzunlamasına şekil değişikliğine maruz kalır. Betonunun tam olarak oturması en az 6 ila 12 ay kadar sürer. Schüler-DITRA, seramik kaplaması ve beton arasındaki oluşan gerilmeleri absorbe ederken, seramik döşeme direkt  beton yeterli derecede sertleştikten sonra  uygulanabilir. Schlüter-DITRA duvar bölgesinde de sıva v.b. için taşıyıcı membran olarak uygulanabilir.

Çimento şap / Sıcak şap
Geçerli olan standartlara göre şap, seramiğin uygulanmasından önce en az 28 gün prizini almalıdır. Bununla beraber özellikle yüzen şaplar ve sıcak şaplar, daha sonra da yük gerilmeleri veya sıcaklık değişikliklerinden dolayı şekil değişikliğine veya çatlak oluşumuna meyillidir. Schlüter-DITRA uygulamasında, taze şap veya sıcak şap üzerinde yürünebilir hale gelir gelmez seramikler döşenebilir. Yerden ısıtma, seramik döşeme bitiminden 7 gün sonra kademeli olarak her gün +5 oC artırılarak ısıtılabilir.

Anhidrit şaplar
Anhidrit şap, seramik uygulamasında genel kurallara göre yalnızca max. 0,5 CM-% kalan neme sahip olmalıdır. Bundan başka özel ön işlemden sonra özel seramik yapıştırıcısı uygulanmalıdır.Schlüter-DITRA’nın kullanılmasıyla, yeterli derecede taşıyıcı zeminde, kalan nemi ölçmeksizin seramik kaplama yapılabilir.Schlüter-DITRA’nın yapıştırılması hidrolik veya zemine uygun yapışıtırıcıyla sağlanır.

Duvar
Tuğla taşlar, kireç kum taşı, çimento bileşimli taşlar, gas beton veya benzer unsurları içeren duvarlar, esas itibariyla zemin olarak Schlüter-DITRA için uygundur. Engebelikler önceden düzlenmelidir.Her şeyden önce tadilat veya ek bina ve binanın değiştirilmesinde, çok defa sınır yüzeyinde farklı şekil değişikliği nedeniyle çatlamaya elverişli olan çeşitli malzemelerden oluşan zeminler oluşturur. Schlüter-DITRA ile gerilmeler ve çatlamalar seramik kaplamasına iletilmez.

Alçı sıva / taş
Alçı zeminler bilinen kurallara uygun kontrolden sonra kuru diye tanımlanır,üst yüzey gerekirse astar boyasıyla ön işlemden geçirilir. Schlüter-DITRA’nın yapışması hidrolik veya zemine uygun seramik yapıştırıcısıyla sağlanır.

Balkonlar/ Balkon tadilatları
Schlüter-DITRA balkon üzerine seramikle beraber su yalıtımı olarak uygulanabilir. Balkonlarda her şeyden önce çok sık ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz kalması nedeniyle meydana gelen zemin ve kaplama arasındaki gerilimler, Schlüter-DITRA ile nötralize edilir.Yeterli eğimin olması ve eski kaplamanın yeteri kadar taşıyıcı olması şartıyla mevcut kaplama konstrüksiyonu, tadilat durumlarında direkt zemin olarak kullanılabilir.
Schlüter-DITRA eski ve çatlak seramik döşemeleri üstüne yapıştırılmadan önce, oynayan seramikler çıkartılmalı ve geri kalan boşluklar uygun harçla doldurulmalıdır.

Sentetik döşemeler ve kaplamalar
Üst yüzey esas olarak taşıyıcı ve Schlüter-DITRA’nın taşıyıcı elyafını ankrajlayabilecek uygun yapıştırıcının üstüne yapışmasını sağlamalı veya ön işlemden geçirilmiş olmalıdır.

Kontrplak ve sunta plakalar
Bu malzemeler özellikle rutubet etkisiyle (kuvvetli değişken hava rutubetiyle de) şekil değişikliğine maruz kalırlar. Bu yüzden kontrplak veya sunta plakalar neme dayanıklı su geçirimsiz hale getirilmelidir. Plakalar esas itibariyle hem duvar zemini olarak hem de yer zemini olarak uygulanabilir. Plakaların kalınlığı, uygun taşıma konstrüksiyonuyla bağlantısında yeterli derecede formu bozulmayacak şekilde seçilmelidir. Montajı uygun az aralıklarla vidalayarak sağlayın. Birleşim yerleri birbirne geçme bağlantıyla yapılır ve yapıştırılmalıdır.Yanındaki yapı elemanına geçişte yaklaşık 10 mm’lik kenar derzleri bırakılmalıdır. Schlüter-DITRA, seramik kaplamasıyla arasında meydana gelen gerilmeleri nötralize eder ve ayrıca rutubetin işlemesini önler. Ahşap döşeme tahtalı zeminlerİlave tabaka olarak üzerine kontraplak ve suntadan oluşan plakaların döşenmesi tavsiye olunur. Düzgün olmayan zeminler uygun düzleme malzemesiyle aynı seviyeye getirilir.

Dökme asfalt
Schlüter-DITRA örneğin iç ve dış alanlardaki dökme asfalt gibi bitümlü, taşıyıcı zeminler üzerine seramik kaplama döşenmesine imkan sağlar. Üst yüzey yapışmayı önleyecek maddelerden arındırılmalıdır. Schlüter-DITRA’nın yapışması için genellikle yapay kaplamalarda kullanılan uygun hidrolik bileşimli yapıştırıcı kullanılır.


UYGULAMA

Zemin yapışmayı önleyen maddelerde arınmış, taşıyıcı ve düz olmalıdır.
Yapıştırıcı seçimi, Schlüter-DITRA uygulanacak zeminin tipine uygun yapılmalıdır. Yapıştırıcı alt tabakayla Schlüter-DITRA altındaki elyaf donatının mekanik aderansını sağlamalıdır. Bir çok zemin için seramik yapıştırıcısı kullanılabilir.
Seramik yapıştırıcı 3 x 3 taraklı malayla zemine sürülür.
Schlüter-DITRA membranlar döşenecek yere göre uygun ölçüde kesilir ve önceden sürülmüş yapıştırıcıya, taşıyıcı örgülü kısmı bütün yüzeyiyle tamamen iyice gömülür. Tırfıl mala yardımıyla Schlüter-DITRA tek yönde çalışarak yapıştırıcıya bastırılır. Schlüter-DITRA’yı sererken tam hizalanmalı ve gergin düz yerleştirilmelidir. Daha kolay uygulaması için bir yardımcı faydalı olur. Membranlar yanyana getirilmeli ve bitim kenarları düzgün kesilmelidir.
Membranın zarar görmesini ve alt zeminden ayrılmasını önlemek için Schlüter-DITRA döşendikten sonra gerekirse üzerine yürüme tahtaları konularak, ağır mekanik yüklere karşı korunmalıdır.
Schlüter-DITRA membran yapıştırıldıkta sonra kuruması için mevsim şartlarına göre 24-48 saat süreye gereksinim vardır. Daha sonra, seramikler alt tabakanın gereksinimlerine uygun seramik yapıştırıcısı kullanılarak döşenebilir. Seramik yapıştırıcısının, kare olukların tamamen doldurulması için, taraklı malayla sürülmesi faydalı olur. Seramikler bol yapıştırıcıyla döşenir. Taraklı malanın dişleri seramiklerin boyutlarıyla uyumlu olmalıdır. Yapıştırıcının kürleşme zamanına dikkate edilmelidir.
Schlüter-DITRA mevcut genleşme derzleri üzerinde ayrılmalıdır. Schlüter-DITRA su yalıtımı olarak uygulanıyorsa, birleşim yerlerine Schlüter-KERDI-FLEX yapıştırılmalıdır. Bundan başka büyük alanlı kaplamalar, geçerli normlara uygun alanlara bölünmelidir. Burada Schlüter-DILEX profil tiplerini tavsiye ederiz. Bina genleşme derzleri üzerine beklenen hareketlere bağlı olarak uygun profil tipleri, örneğin Schlüter-DILEX-BT veya Schlüter-DILEX-KSBT kullanılmalıdır.MALZEME
Schlüter-DITRA, herbiri geçmeli kırlangıç kuyruğu şeklinde karesel oluklu polietilen folyodur. Alt tarafı elyaf donatıyla kaplanmıştır. Membranın kalınlığı yaklaşık olarak 3 mm’dir.
Malzeme özellikleri ve uygulama alanları:
Schlüter-DITRA çürümez, esnektir, çatlak köprüsü oluşturur. İlave olarak, sulu çözeltiler, tuzlar, asitler ve alkalilere  ve ayrıca bir çok organik solvent, alkol ve yağlara karşı yüksek oranda dirençlidir. Beklenen konsantrasyon, sıcaklık ve etki süresi bilgisi doğrultusunda özel proje spesifikasyonlarına maruz kaldığında dayanıklılığı ayrı ayrı belirlenmelidir. Su buharı basınç difüzyonunu engellemesi oldukça yüksektir. Malzeme psikolojik olarak emniyetlidir. Schlüter-DITRA döşenecek zeminlerin esas itibariyle düzgünlüğü, taşıyıcılığı ve temizliği kontrol edilmelidir. Üst yüzey yapışmayı önleyecek maddelerden arındırılmalıdır.

Not:
Schlüter-DITRA’nın temas alanı bütün yüzeyin yaklaşık % 50’sini oluşturur. Bu noktasal yüklerde basınç dayanıklılığının azalmasına neden olabilir. Yüksek nokta yüklerde, böyle yükleri karşılayabilecek uygun seramik kalınlığı seçilmelidir. Seramik ebatları min. 5 x 5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Schlüter-DITRA, rutubete hassas olan kaplama malzemelerini (doğaltaş veya yapay reçine bileşimli plakalar) döşerken veya alt tarafta rutubet meydana gelmesi durumunda (örneğin taze şaptan dolayı) su izolasyonu olarak kullanılmalıdır. Açık alanlardaki Schlüter-DITRA uygulamasında özel koruma önlemleri gerekebilir, örneğin direkt güneş ışığından koruyucu gölgelik oluşturma gibi. Hızlı uygulanan yapıştırıcıların kullanımı belirli projeler için avantaj olabilir. Açık alanlarda yapıştırma harcı, esas itibarıyla suya dayanıklı, donma ve hava şartlarına dirençliseçilmelidir.

Schlüter-DITRA ile su izolasyonu
Membran birleşimleri ve bağlantıları itinayla izole edildiğinde Schlüter-DITRA ile basınçsız suya karşı su yalıtımı sağlanır. Bundan başka Alman Yapı Endüstrisi Birliği’nin açıklamasına göre neme maruz kalma sınıflamasının I’den IV’e kadar olan bölümünde su yalıtımı olarak uygulanabilir.
Membran birleşimleri için ek yerlerine seramik yapıştırıcısı sürülür ve 12,5 cm genişliğindeki Schlüter-KERDI bant iyice yapıştırılır. Aynı şekilde zemin/duvar birleşimlerinin yalıtımı için uygun genişlikteki Schlüter-KERDI bant seramik yapıştırıcısıyla yapıştırılır. Burada Schlüter-KERDI bant yerde Schüter-DITRA üstüne ve duvar bölgesinde direkt zemin üstüne yapıştırılır. Sızdırmaz bant ek yerlerinde her iki yüzeye min. 5 cm bindirilmelidir.

Bundan dolayı Schlüter-DITRA alt tabakayı rutubet işlemesi ve aşındırıcı maddelerden dolayı meydana gelen hasara karşı korur. Schlüter-DITRA’yı sızdırmaz hale getirmek için, uygun bir seramik yapıştırıcısı kullanarak 12.5 cm enindeki Schlüter-KERDI bandını yapıştırın. Özellikle yüksek oranda suya maruz kalınması durumunda KERDI bantlar gerektiğinde uygun sızdırmaz yapıştırıcıyla yapıştırılmalıdır. Sabit yapı elemanlarına bağlantılar, Schlüter-KERDI bant ile işlevine uygun yapılır. Buna ilaveten ilk önce yapı elemanına yapışan, uygun yapıştırıcı veya reaksiyon reçine yapıştırıcı, yapıştırma yüzeyine sürülür. Taze yapıştırıcıya Schlüter-KERDI bant iyice gömülür. Kalan genişlik seramik yapıştırıcısı ile Schlüter-DITRA üzerine tamamen yapıştırılır. Yüksek oranda neme maruz kalma durumunda Schlüter-KERDI bandın yapışması için örneğin epoxy reçine esaslı sızdırmaz yapıştırıcı kullanılabilir. Mevcut hareket derzleri veya bina genleşme derzlerinde Schüter-DITRA ayrılmalı ve birleşim yerlerine Schlüter-KERDI-FLEX yapıştırılmalıdır. Aynı şekilde esnek kenar bağlantılarında Schlüter-KERDI-FLEX uygulanmalıdır.

Yer sifonları:
Schlüter-KERDI-DRAIN, su izolasyonunda bağlantı sağlayan özel olarak tasarlanmış bir yer süzgecidir. Schlüter-KERDI manşet kullanılarak Schlüter-DITRA’nın yer süzgecine hızlı ve güvenli bağlanması sağlanır.


Schlüter-DITRA
Schlüter-KERDI-KEBA (Bant)

Kalınlık= 0,1 mm
Schlüter-KERDI-FLEX

Kalınlık= 0,3 mm
Schlüter-KERDI-KM (Boru manşeti)

Kalınlık= 0,1 mm
Schlüter-KERDI-KERECK (Köşe)

Kalınlık= 0,1 mm
Benzer Ürünler