0216 573 66 13

Schlüter KERDI

Schlüter KERDI

  • Stok Kodu 857
  • Lütfen Stok Sorun.
  • Bu Ürünü En Az Adet Ve Üzeri Alabilirsiniz
  • Bu Üründe Kargo Ücretsiz Değildir.
  • Bu ürün 3046 Kez incelendi
UYGULAMA VE İŞLEV

Schlüter-KERDI, seramik yapıştırıcısına etkili ankrajı sağlamak için her iki yüzü özel elyaf örgüyle kaplanmış yumuşak polietilenden üretilen kılcal çatlakları örtmeye yarayan su yalıtım membranıdır.
Schlüter-KERDI, seramik ve fayans kaplamalarla kullanılmak üzere geliştirilmiş olan su yalıtım membranıdır. Su yalıtım membranı uygun bir seramik yapıştırıcısıyla düzgün zemine yapıştırılır. Seramik yapıştırıcısı kullanılarak seramikler doğrudan Schlüter-KERDI üstüne döşenirler. Sıva veya malayla uygulanan diğer kaplama malzemeleri de uygulanabilir. Schlüter-KERDI’ye ilave olarak, iç ve dış köşeler ve ayrıca boru manşetleri için hazırlanmış kesimler mevcuttur. Birleşim veya köşe bağlantılarının izolasyonu için 8,5/12,5/ 15/18,5/25 cm genişliğinde Schlüter-KERDI bantlar önerilir. Genleşme derzleri veya esnek kenar derzleri üzerinde izolasyonu sağlamak için 12,5 cm veya 25 cm genişliğindeki Schlüter-KERDI-FLEX kullanılır.UGYLAMA
Alt tabaka temiz, düz ve taşıyıcı olmalıdır.Schlüter-KERDI uygulaması için kullanılan yapıştırıcı, zemin tipine uygun olmalı ve KERDI membranın elyaf dokusuna yapışmalıdır.Genel olarak seramik yapıştırıcısı kullanılır.Uygulamadan önce Schlüter-KERDI’yi uygulama alanının ölçüsüne göre falçatayla kesin.Seramik yapıştırıcısını, uygulanacak zeminin tüm yüzeyine 4 x 4 mm’lik taraklı malayla sürün (yapıştırıcının açıldıktan sonra kullanım süresine dikkat edilmelidir).
Schlüter-KERDI’nin tüm yüzeyi yapıştırıcının üstüne bastırılır. Malanın düz tarafını belli bir açıyla membrana tek yönde basınç uygulayarak KERDI’nin iyice yapışmasını sağlayın.Hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir.
KERDI membranların birleşim yerlerini en az 5 cm üst üste bindirme yaparak yapıştırın veya yanyana getirerek üzerine KERDI bantı bol keramik yapıştırıcısıyla yapıştırın.Yoğun su basıncının olduğu yerlerde birleşim yerleri epoxy bazlı yapıştırıcılarla yapılmalıdır.
İç ve dış köşeler için, hazır kesilmiş KERDI köşe parçaları kullanılmalıdır. Köşe bağlantıları için uygun Schlüter-KERDI bant yapıştırılır. Borular için Schlüter-KERDI-KM (boru manşetleri) yapıştırılır.
Sabit yapı elamanlarına bağlantılar, uygun malayla uygulanabilen su izolasyonu malzemeleri kullanılarak yapılmalıdır. Yapı elamanlarına yalıtımlı bağlantılar sağlamak için şantiyedeki duruma göre Schlüter-KERDI,-KERDI bant veya-KERDI-FLEX, uygun epoxy bazlı yapıştırıcıyla monte edilebilir.
Yer sifonları bağlantı bölgesinde, Schlüter-KERDI’den 50 x 50 cm ebadında hazır kesilmiş parça yer sifonunun flanşına sıkıştırılmalı veya sızdırmaz yapıştırıcı kullanarak flanşa yapıştırılmalıdır. Yanındaki Schlüter-KERDI membran, yer sifonuyla arasında yaklaşık 10 cm kalacak şekilde yanaştırılmalı ve havası alınarak hazır kesilmiş parçayla bağlanmalıdır.
Schlüter-KERDI, mevcut hareket derzleri veya bina genleşme derzleri ve esnek kenar derzleri üzerinde ayrılmalıdır ve üzerine esnek yalıtım bandı Schlüter-KERDI-FLEX yapıştırılmalıdır. Schlüter-KERDI-Bant genleşme derzleri üzerinde ilmik şeklinde de yerleştirilebilir.
Bindirmeler, köşeler ve bağlantılarla bütün bileşik yalıtım sızdırmaz yapıştırıldıktan sonra, kaplamanın döşemesine hemen başlanabilir. Bekleme süresi gereksizdir.


MALZEME

Schlüter-KERDI su buharını frenleyen özelliğiyle polietilen su yalıtım membranıdır. Malzeme psikolojik olarak güvenlidir. Kalan Schlüter-KERDI’nin imhasında özel bir çöp oluşmaz.
Malzeme özellikleri ve uygulama alanları
Schlüter-KERDI su geçirimsizdir ve kimyasal ortamların oluştuğu yerlerdeki seramik kaplamalarda büyük ölçüde kimyasallara karşı dirençlidir. Eskimeye karşı dayanıklıdır, çürümez ve yüksek oranda esneme kabiliyetine sahiptir.
İlave olarak, Schlüter-KERDI tuzlu çözeltilere, asit ve bazlara, birçok organik solvent, alkol ve yağlara karşı geniş ölçüde dirençlidir. Özel durumlardaki yüklere karşı dayanıklılığı, beklenen konsantrasyon, sıcaklık ve etki süresi bilgisi doğrultusunda ayrı ayrı belirlenmelidir. Schlüter-KERDI’nin döşeneceği zeminlerin düzgünlüğü, taşıyıcılığı ve rutubeti kontrol edilmelidir, üst yüzey yapışmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır.
Schlüter-KERDI için uygulama alanları, rutubet işlemesine veya diğer zararlı maddelere karşı korumanın gerekli olduğu duvar ve zemin yüzeyleridir. Bundan başka Alman Yapı Endüstrisi Birliği’nin açıklamasına göre neme maruz kalma sınıflamasının I’den IV’e kadar olan bölümünde su yalıtımı olarak uygulanabilir. Bu tip yüzeyler örneğin banyolar, duşlar, yüzme havuzlarının çevresi gibi ıslak mekanlar  veya gıda endüstrisi, bira fabrikaları ve mandıralar gibi endüstri bölgeleridir.

Schlüter-KERDI

Kalınlık= 0,2 mm
Schlüter-KERDI-KEBA (Bant)

Kalınlık= 0,1 mm
Schlüter-KERDI-FLEX

Kalınlık= 0,3 mm
Schlüter-KERDI-KM (boru manşeti)

Kalınlık= 0,1 mm
Schlüter-KERDI-KERECK (Köşe)

Kalınlık= 0,1 mm
Benzer Ürünler