0216 573 66 13

Kentleşmenin plansız büyüdüğü ülkemizde, gürültü insan sağlığına etki eden en büyük faktörlerden birisidir. Etrafımızdaki inşaat sesleri, trafik gürültüsü, komşularımızdan gelen sesler derken insanı rahatsız edebilecek ses listesi uzayıp gider. Gürültüyle mücadelede ortaya çıkan Ses Yalıtım Yönetmeliği, insanların gürültü nedeniyle, bedenen ve ruhen etkilenmemeleri için yapılacak ve uygulanacak kuralları belirler

Yaşadığımız bina, çalıştığımız işyeri ve bulunduğumuz her türlü ortamda, gerek dışardan, gerekse içerden gelebilecek rahatsız edici gürültüleri ses yalıtım sayesinde azaltabilir veya yok edebiliriz. Ses yalıtım malzemeleriyle, bulunan ortamın konforunu sağlayabilmek mümkündür. Ses Yalıtım Yönetmeliği kapsamında artık, yeni yapılan veya proje tadilatı yapılacak olan binalarda, ses yalıtım sistemi, yönetmelik maddelerine uygun değilse, binaya çalışma ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir.

Ancak yönetmeliğe uygun olarak tüm eksiklikler giderildikten sonra gerekli belgelerin verilmesi öngörülmüştür. Yönetmelikte, ses yalıtım sistemi için kullanılacak malzemelerin özellikleri, projede olması gerekenler ve hatta ses yalıtım sisteminin denetimine dair belgelerin ayrıntıları dahi bildirilmiştir. Yine yönetmelikte, gürültüler özelliklerine göre derecelendirilmiş olup, binalar için ayrı, hastane ortamları, okullar, fabrikalar ve eğlence mekanları için ayrı ayrı özellikler, yalıtım sisteminde olması gereken şekli ile açıklanmıştır.

Gürültü ve ses kirliliği insan verimliliğini düşürdüğünden, okullarda öğrencileri, işyerinde çalışanları etkiler ve dikkat dağınıklığına yol açar. Ses yalıtımı ile gürültüden arınmış bir ortam yaratılması bu açıdan çok önemlidir. Ses Yalıtım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle beraber, yalıtım sistemini yapacak olan firmaya da çok fazla görev düşmektedir. Firma tüm sorumluluğu yükleneceğinden, ilgili yönetmeliğe göre ses yalıtım sistemini yapmak ve teslim etmekten sorumludur. Bizlerde sağlığımız açısından önemli olan ses yalıtımını yaptırırken, işi bilen uzman firmalardan destek almalıyız.

Blog Son 8 Makale