0216 573 66 13

Gelecekte pek çok meslek dalında görev alacak olan çocukların ve gençlerin eğitim aldığı, öğretmenlerin mesleklerini yapabildiği okullar, çok geniş alanlara kurulu olan inşalardır. İçerisinde binlerce kişinin saatlerce bulunarak çeşitli sesler meydana getirdiği; çeşitli kültürel faaliyetlerin yapıldığı salonların, müzik odalarının ve spor salonlarının bulunduğu okullar, yüksek seslerin bir araya gelerek gürültü kargaşası çıkardığı ortamlardandır. Eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi ve okul içerisinde bulunan insanların sağlıklarının zarar görmemesi için okullarda ses yalıtımı yapılması zaruri bir ihtiyaç hâline gelmiştir.

Okullarda yapılan ses yalıtım uygulamaları, öğrencilerin yüksek seslerinden oluşan gürültü kirliliğini ve bu seslerden meydana gelen yankıları engelleyebilmektedir. Okul ses yalıtım uygulamalarında kullanılacak malzemeler arasında tavan ve zemin kaplamaları, akustik malzemeler kullanılabilmekte olup, pek çok yalıtım malzemesi de okul ses yalıtımları için uygundur. Okullara yapılan ses yalıtım uygulamalarında, genellikle hastane ve okul için üretilen antibakteriyel melamin köpükler kullanılmaktadır.

Oldukça kalabalık olan ve hastalık açısından zayıf bünyelere sahip olan kişilerin bulunduğu okullarda antibakteriyel melamin köpük malzemeler ile yapılan ses yalıtımları en ideal ses yalıtım uygulamalarından biridir. Bunun dışında okullar içerisinde yer alan kültürel faaliyet salonları, müzik odaları ve spor salonları gibi mekanların da ortamdaki akustiğin sağlanması açısından akustik ses yalıtımı uygulamasıyla kaplanması gerekmektedir. Okullar önemli yerleşkeler oldukları için uygulanacak yalıtımda, ses yalıtım malzemelerinin birinci sınıf kalitede olması ve yalıtımın uzman kadrolarca uygulanması gerekmektedir.

Fiyatlandırmanın kullanılan yalıtım malzemesine, uygulanan ses yalıtım türüne göre değişkenlik gösterdiği ses yalıtım uygulamaları, önemli yerleşkeler olan ve yüksek seslerden dolayı gürültü kirliliği yaratan okullara uygulanmalı, gürültü kirliliği nedeniyle insanlarda ve çevrede oluşabilecek zararlar en aza indirilmelidir.

Blog Son 8 Makale