0216 573 66 13

Ses yalıtımı gerek özel amaçlar için tasarlanmış mekanlarda gerekse günlük hayatın geçtiği mekanlarda önem taşıyan ve kendi içinde önemli aşamalar kaydeden teknik bir konudur. Yapılan işin tekniğinden hayatın mahremiyetine kadar geniş bir alanda uygulama imkanı bulan ses yalıtımı için öncelikle mekanın detaylı incelenmesi gerekir.

Ses yalıtımı konusunda temel hedef 340 m/s gibi son derece hızlı bir şekilde yayılan sesin içeri veya içerideki sesin dışarı çıkmasını engellemektir. Neticede bir enerji dalgası veya kinetik bir güç şeklinde ortama yayılan sesin her türlü etkisinden mekanın izole edilmesi temel prensiptir. Bu temel hedefe ulşamk için malzemelerin sesi soğurma yeti ve kapasitelerinden yararlanılır. Bu her zaman kalınlık vb gibi görünen nicelikler ile ifade edilemeyebilecek farklı bir konudur. Tamamen malzemelerin kendi doğal özelliklerinden kaynaklanır.

Burada yapılacak optimizasyon ile sesi en çok soğuran yani geçirmeyen malzemeler ile mekanın kaplanması ve dizayn edilerek işlevini yerine getirebilir hale getirilmesi sağlanır. Bu sayede mekanda üretilen sesin dışarı çıkması ya da dışarıdan mekana dış seslerin girmesi engellenir. Ayrıca yankı vb gibi istenmeyen durumların da bu malzemeler ile giderilmesi mümkündür.

Bireysel amaçların başında gelen günlük hayatın içinde özellikle ev hayatında gürültünün önlenmesi konusu en yaygın uygulama alanı olsa da, teknik ve özel amaçlar için yapılan yalıtımlar da epey önemli bir uygulama sahası işgal ederler. Neticede ses yalıtımı oldukça teknik ve malzemelerin öz nitelikleri ile doğru orantılı bir konudur. Gürültü kaynağı olan her ortama karşı ses yalıtımı uygulaması yapılması mümkündür.Her ses yalıtımı malzemesi her alanda aynı neticeyi vermeyeceğinde mutlaka konusunda uzman satıcılardan malzeme temini veya uzman bir çözüm ortağı ile çalışma sağlanmalıdır.

Blog Son 8 Makale