0216 573 66 13

Sesin soğurulması ve yalıtımı birbirine çok benzeyen, fakat temelde son derece farklı kavramlardır. Soğurulmada genel prensip sesin bir engel tarafından tutulmasıyken, yalıtımın öncelikli amacı ise sesi farklı ortamlara geçmesinin önüne geçmektir.

Kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarpınca üç temel olay gerçekleşir. Öncelikle sesin bir kısmı çarpılan yüzeyden yansır, bir kısmı çapılan yüzeyden katı madde içine doğru iletiler, bir kısmı da iletildiği katı madde içinde kalarak soğurulur. Bu olayların gerçekleşme yüzdesi genel olarak sesin çarptığı yüzeyin cinsine, sert ya da yumuşak yapılı olmasına, yüzeyin pürüzlü ya da pürüzsüz olmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Yayılan bir ses dalgası yüzeye çaptığı vaki düzensizleşme gösterir ve enerjisinin bir miktarını kaybeder. Bu yüzdendir ki ses boş odada daha fazla yankı yapar. Sesin karşılaştığı engel tarafından tamamen yutulmasına sesi soğurulması denir.

Yalıtımda ise olay oldukça farklıdır. Tanecikleri yapıların titreşmesi ile oluşan sesin yayılması da bu titreşimlerin tanecikler arasında yayılmasıyla gerçekleşir. Madde üç genel hali olan katı, sıvı ve gaz hallerinin tanecikli yapısında tanecikler arası mesafe de oldukça farklıdır. Katıda tanecikler en yakın, gazda ise en uzaktır. Ses sık tanecikli yapıda ilerlemesi her zaman daha kolaydır. Ses en hızlı katılarda en yavaş ise gazlarda yayılır. Sesin bu farklı ortamlardan arasındaki geçişini engellemek için yapılan çalışmalara ses yalıtımı denir. Ses yalıtımında genel olarak yumuşak ve gözenek barındıran malzemeler kullanılır. Bu malzemeler sesin yayılma hızını düşürerek yalıtım sağlarlar.

Sesin yalıtımı ve soğurulması son derece farklı olup uygulanması için son derece yetkin, bilimsel niteliklere sahip personel tarafından uygulanması gerekmektedir. Yeterli ve nitelikli ses yalıtımı için uygun malzemelerin kullanılması çok önemlidir. 

 

Blog Son 8 Makale